Välkommen till föreläsningen "Matteångest och Supermetoderna"

(digitalt på Zoom) den 2/2 2023
Ämnen:

Bifogat material

PDF icon matteangest_2_feb.2023.pdf