Styrelsen Malmö

Styrelsen i Dyslexiförbundet i Malmö 2023

Skapad onsdag, 2023-04-05 18:16 

Våren 2023 

Ordförande Jörgen Palm

Vice Ordförande Catharina Åkerman

Kassör Ingalill Sjunnesson

Sekreterare Ingeborg Balhuizen 

Ledamot Eva von Bahr

Suppleant Marie Kristiansson 

Suppleant Hai Mei Wang

Suppleant Izabelle Hallqvist

Suppleant Matilda Davis

Ungdomsansvarig Emil Silvhed

Valberedning Christel Lindblad

 

 

 

 

Ämnen