Litteraturtips

Litteraturtips från lokalföreningen i Malmö.

I länklistan hittar du tips på böcker om bland annat läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och studieteknik. Det är ingen tung vetenskaplig litteratur utan böcker skrivna på ett lättillgängligt sätt.

Ämnen