Distrikt Skåne

Välkommen till distrikt Skåne kontaktsida! 

Postadress:

Dyslexiförbundet i Skåne
c/o Mige Lundahl
Skaragatan 55
252 63  Helsingborg

Tel /sms: 070-417 70 64

 

Fakturaadress;
Dyslexiförbundet i Skåne
c/o Stellan Johanson
Tätörtsvägen 17A
296 42  Åhus
Tel /sms. 073-324 82 19.

Bankgiro: 138-4205
 

 

Kontaktperson:
Ordf. Mige Lundahl
Tel /sms: 072-350 86 61

skane@dyslexi.org

 

Webansvariga;
Lars Eric Nilsson,  lars.eric.nilsson(at)telia.com 
och Eva von Bahr  ernstahlgrensg(at)gmail.com 

Medlemsregisteransvariga;
Lars Eric Nilsson,  lars.eric.nilsson(at)telia,com
 

Studieorganisatör:
Ingeborg Balhuizen

 

Ungdomar i Skåne;  
Ansvarig:  
Marita Larsson  070-403 56 34.  
Övriga ledare:  Mige Lundahl, Edwin Larsson,
Eva von Bahr (foto) och Emil Silvhed.
ungaiskane@dyslexi.org 
 

Förtroendvalda efter årsmötet i 15 maj 22. 

Styrelse;
Odförande: Mige Lundahl Helsingborg
Vice ordf: Ingrid Andersson Bjuv
Kassör: Stellan Johansson Åhus,
Lars Eric Nilsson Nyvång, 
Marita Larsson Ekeby,
Eva von Bahr Malmö 
 

 

Ersättare: 

1: Lise-Lotte Nilsson
2: Dan Palm
3: Selma Bengtsson 
4: Galia Bengtsson

 

Revisorer:
Aase Jönsson Billeberga.
Ann Byrhult-Pålsson Åhus.
Rikard Olsson Malmö
Peter Johnsson

Valberedning;
Ingalill Sjunnesson Malmö. (sammank.)
Paul Liljekvist, NV-Skåne
Joakim Uppsäll-Sjögren Helsingborg/Höganäs.

 

Uppdaterad 2021-04-28  Knallen