Stockholms lokalförening

Välkommen till Stockholms lokalförening!

Kontaktperson

Sekreterare Monica Rydin, 070-285 33 97, monica.rydin@dyslexi.org.

Ordförande Inger Rålenius, Inger.ralenius@dyslexi.org.

stockholm(at)dyslexi.org
 

Övriga i styrelsen

Kassör Sara Rydin

Ledamot Peter Sahlén

Ledamot Anna Sundstedt Norborg

Suppleant Sergios Alexandris

Suppleant Göran Tingström

Suppleant Benjamin Samura Kamara

 

Län

Distrikt Stockholm