Stockholms lokalförening

Välkommen till Stockholms lokalförening!

Kontaktperson

Ordförande Inger Rålenius, Inger.ralenius@dyslexi.org.

Sekreterare Monica Rydin, 070-285 33 97, monica.rydin@dyslexi.org.

stockholm(at)dyslexi.org
 

Övriga i styrelsen

Kassör Sara Rydin

Ledamot Peter Sahlén

Ledamot Sergios Alexandris

Suppleant Mats Lindgren

Suppleant Ulf Sagerborg

Suppleant Binta Banda

Suppleant Benjamin Samura Kamara

Suppleant Sara Alteryd

 

 

 

Län

Dyslexiförbundet distrikt Stockholm