Distrikt Skåne INSTÄLLER SITT ÅRSMÖTE I APRIL!!

På grunda restriktioner runt Coronasmittan INSTÄLLER Skåne sitt årsmöte! Vi återkommer när allt har lugnat ned sig.

ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT !

 

 

Kallelse till årsmöte i distrikt Skåne den 19 april 2020.

Vi träffas på Malmö folkhögskola kl. 09:00 för en fika.
Adress Trindyxegatan 2 i Fosie i Malmö.

Därefter börjar förhandlingarna. och beräknas pågå fram till lunch.
Endast Lokalföreningarnas valda ombud och styrelsemedlemmar har rösträtt och yttranderätt.
Vanlig medlem har endast yttranderätt. 

Årsmöteshandlingar kan erhållas vid årsmötet. Några bifogas här.
På eftermiddagen kommer distriktet att informera om vad som händer under året inom Dyslexiförbundet. 
Vi beräknas vara färdiga vid 15-tiden.

Valberedningen önskar få in förslag till styrelse och förtroendevalda inom distriktet. Ladda ner bifogad nomineringsfil och sänd in era förslag senast den siste mars. (Instuktioner finns i blanketten.)

ANMÄLAN:  Maila ert intresse till Linda Malm  skane@dyslexi.org 
och ange ert namn, lokalförening och telefonnr.senast 10/4.

 

Välkomna önskar styrelsen.

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon dagordning_ord._arsmote_sd_2020-04-19.pdf
PDF icon verksamhetsplan_skane_2020_m_vardegrund-just.pdf
Fil nomineringslista_2020_dyslexiforbundet_distrikt_skane_0.docx