Östergötland

Permanent bord på biblioteket

Tips - Permanent bord på biblioteket

Tips till alla föreningarna ett permanent bord på biblioteket
Logga Östergötland

Kom och prata dyslexi med oss

Kom och besök oss på huvudbiblioteket i Linköping tisdagen den 3 oktober mellan klockan 15.00 och 19.00!
Forma din Bokstav

Forma din Bokstav

Var med och forma din bokstav under Dyslexiveckan, den 2-8 oktober 2023
Logga Norrköping

Europeiska Dyslexiveckan 2023

Under Europeiska Dyslexiveckan, den 2 till den 8 oktober 2023, välkomnar vi alla till våra aktiviteter på Stadsbiblioteket och i Vrinneviskogen.
Logga Norrköping

Dyslexiveckan Forma en bokstav

Dyslexiveckan 2023 Forma en bokstav
Logga Norrköping

Folder Europeiska Dyslexiveckan

Folder Europeiska Dyslexiveckan 2023
Hjälpmedel och Föreningsmässa Linköping 7/9 2023

Hjälpmedel och Föreningsmässa 7/9 2023

Hjälpmedel och Föreningsmässa Linköping 7/9 2023

Välkommen till årsmöte!

DYSLEXIFÖRBUNDET I NORRKÖPING INBJUDER ALLA MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE!

Öppet hus i samband med Dyslexiveckan

Dyslexiförbundet i Norrköping och Östergötland Bjuder in dig till öppet hus i samband med Dyslexiveckan

Välkommen till årsmöte

DYSLEXIFÖRBUNDET I ÖSTERGÖTLAND INBJUDER ALLA MEDLEMMAR TILL DIGITALT ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN 9 maj 2021 KL 13.00 VI TRÄFFAS DISTANS VIA UPPKOPPLING VIA MEET

Sidor