Informationsmatriel

Dyslexiförbundet i Norrköping kommer ha informationsmaterial på olika bibliotek inom kommunen bl.a. stadsbiblioteket i Norrköping.

Kontakta oss om du saknar matriel på norrkoping@dyslexi.org

eller 070 251 16 85

Ämnen: