Styrelse i Sydöstra Sörmland

Dyslexiförbundet Lokalförening Sydöstra Sörmland

Ordförande och kontaktperson
Peter Lundberg
Tel: 073-678 71 21 Mejl: tapeter64@gmail.com

Kassör: Agnetha Andersen, adjungerad

Ledamöter
Gunilla Björklund
Övriga 3 ledamöter plus ersättare är vakanta
Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta

Revisorer
Lisbeth Flodman

Ytterligare revisor, revisorserättare och Valberedning
Vakanta
Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta

Ämnen