Styrelsen Distrikt Sörmland

Styrelsen och övriga förtroendevalda

Ordförande och kontaktperson
Lisbeth Flodman
Tel: 073-727 16 62
Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org

Vice ordförande  
Peter Lundberg

Kassör              
Agnetha Andersen

Ledamöter            
Ingela Pedersson
Gunilla Björklund    
Nathalie Molenda
                       
Ersättare  
Sandra Oskarsson
Lars Olson
Plus 1 vakant plats. Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta  

Revisorer        
Gustav Johansson
Ingela Åkerstedt                  

Revisorsersättare
Samt 2 vakanta.  Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta   

Valberedning       
Vakanta platser. Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta

Föräldra- Barn-och Ungdomsansvarig 
Ingela Pedesson

Studieansvarig     
Lisbeth Flodman och Ingela Pedersson

Firmatecknare
Agnetha Andersen, Peter Lundberg och Lisbeth Flodman

Medlemsregisteransvarig samt administratör för vår hemsida och vår Facebooksida
Lisbeth Flodman

Årsmötesprotokoll från 13 maj-2023
Finns att läsa nedan

Ämnen

Bifogat material

PDF icon dfs_protokoll_arsmote_13_maj-2023.pdf