Styrelse Mellersta Sörmland

Dyslexiförbundet Lokalförening Mellersta Sörmland

Ordförande och kontaktperson
Ingela Pedersson
Tel: 070-771 91 98 Mejl: ingela.pedersson@dyslexi.org

Kassör: Agnetha Andersen, adjungerad

Ledamöter
Veronica Soldan
Övriga 3 ledamöter plus ersättare är vakanta
Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta

Revisorer
Gustav Johansson och Lisbeth Flodman

Revisorserättare och Valberedning
Vakanta
Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta

Ämnen