Läger för barn och ungdomar

Dyslexiförbundet Distrikt Västra Götaland

VÄLKOMNAR TILL SOMMARLÄGER FÖR FAMILJER, BARN OCH UNDGDOMAR

Distrikt Västra Götaland

VÄLKOMNAR TILL SOMMARLÄGER FÖR FAMILJER, BARN OCH UNGDOMAR

Familjläger, barn- och ungdomsläger

Den 23-24 oktober 2021 har vi familjläger för alla medlemmar i Västra Götaland, mer info kommer efter sommaren.
Prenumerera på