Välkommen till Mellersta Sörmlands Extra Årsmöte i Katrineholm den 20 maj, kl. 18.00

Välkommen på Årsmöte den 20 maj 2019, kl. 13.00
Plats: Linnégården, Linnévägen 23, Katrineholm

Dyslexiförbundet Mellersta Sörmland

Hälsar alla Medlemmar och övriga intresserade välkomna på
Extra Årsmöte

Måndag den 20 maj 2019, kl. 18:00
Plats: Linnégården, Linnévägen 23, Katrineholm

På mötet kommer det även tas beslut om föreningen ska:
Finnas kvar, läggas vilande eller läggas ner

Är du intresserad av styrelsearbete och vill sitta med i vår styrelse
kontakta Ordförande Bertil Claesson 070-221 99 72.

Alla handlingar kommer att finnas på plats vid mötets början.

Välkommen!

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon Kallelse Extra Årsmöte
Microsoft Office document icon Dagordning