Kallelse / Inbjudan - Extra Årsmöte Dyslexiförbundet i Mellersta Sörmland, Torsdag den 22 april 2021, kl. 18.00

Frågeställningen på Extra Åtsmötet - Att lägga Dyslexiförbundet i Mellersta Sörmland vilande? Årsmötet blir på distans via Zoom på webben eller som telefonsamtal.

Till alla våra Medlemmar samt övriga intresserade

Kallelse/Inbjudan

Extra Årsmöte

Torsdag den 22 april 2021, kl. 18.00

Plats: Mötet blir på distans
Uppkoppling via Zoom på webben eller som telefonsamtal

Möteslänken får du mejlledes när du anmält dig

OBS!
Vid ordinarie årsmötet den 11 mars,
beslutades att lägga föreningen vilande

På Extra Årsmötet kommer beslutet tas att lägga
Dyslexiförbundet i Mellersta Sörmland vilande och
då förhoppningsvis bilda en arbetsgrupp istället.

Alternativ att föreningen kvarstår om det finns
personer att välja till styrelsen

Dagordning  finns att läsa nertill här på sidan
Där kan du också läsa protokoll från ordinarie årsmötet
(det är mejl-justerat)

Anmälan
Senast den 21 april till sormland@dyslexi.org
eller ring 073-727 16 62

Välkommen!

 Vid frågor, kontakta Lisbeth Flodman
 Tel: 073-727 16 62     Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org
 
 Vänliga Hälsningar

 E.u.
 Styrelsen Dyslexiförbundet Sörmland / Lisbeth Flodman

 

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon Kallelse / Inbjudan Extra Årsmöte
Microsoft Office document icon Dagordning Extra årsmöte
Microsoft Office document icon Årsmötesprotokoll 11 mars-2021