Uppsala

Välkommen till Uppsala länsförening!

Postadress:
Dyslexiförbundet i Uppsala län
Kungsgatan 64
753 18 Uppsala
uppsala_lan@dyslexi.org

Kontakttelefon:
Tel: 070-605 67 45

Vi finns även på Facebook och Instagram

Facebook: Dyslexiförbundet Uppsala Län

Instagram: uppsala_lan