Kom och prata dyslexi med oss

Kom och besök oss på huvudbiblioteket i Linköping tisdagen den 3 oktober 2023 mellan klockan 15.00 och 19.00!

Vi finns på avdelningen Läsa på olika sätt.

Ämnen: