Föreläsning: Dyslexi och engelska

Föreläsning om engelska och dyslexi den 6 oktober i Malmö eller digitalt.

Magdalena Hedenborg har arbetat som lärare i engelska och svenska i över 20 år och har de senaste fyra åren arbetat som speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Magdalena har under sin tid på Bollerups Naturbruksgymnasium varit med och byggt upp en organisation för elever i språklig sårbarhet som stödjer såväl undervisning, lärande, bedömning och betygsättning i ämnet engelska. Hennes dagliga arbete går ut på att på olika sätt skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever.

Kvällens föreläsning för föräldrar kommer att inriktas på hur skola och föräldrar tillsammans kan stötta barn och ungdomar i sin utveckling och träning av det engelska språket.

Anmälan görs till Catharina Åkerman senast den 3 oktober på malmo@dyslexi.org / 040-48 40 26. Ange i anmälan om du är medlem i någon av föreningarna och hur du vill delta, på plats eller digitalt. Betalning görs på plats med kontanter eller swish 0725-00 86 24 (Ingalill Sjunnesson)

Föreläsningen vänder sig i första hand till föräldrar men även skolpersonal.

När: Torsdagen den 6 oktober kl 18.30-20.15.

Var: Malmö folkhögskola, Trindyxegatan 2. Du kan även delta digitalt (Teams).

Pris: gratis för medlemmar, 150 kr för icke medlem

Arrangörer: Dyslexiförbundet i Malmö, Dyslexiförbundet i Skåne, Svenska Dyslexiföreningen och Malmö folkhögskola.

 

Ämnen: