Föreläsning: Dyslexi och psykisk hälsa

Föreläsare: Emma Lindeblad, leg psykolog, psykoterapeut, fil.dr i psykologi, specialistpsykolog

Emma arbetar inom Specialistpsykiatrin i Region Kronoberg som behandlare och verksamhetsutvecklare samt på Linnéuniversitetet i Växjö som forskare och lärare. Hon har varit psykolog i 20 år och mött barn, ungdomar och deras familjer samt pedagoger när antingen inlärning och/eller emotionella aspekter skapat problem i skolan och kanske för elevens mående. 2017 disputerade Emma med en avhandling om hur elever med dyslexi mådde psykologiskt samt hur användandet av assisterande teknik påverkade mående och självuppfattningar.

Under denna föreläsning presenteras kopplingarna mellan funktionsvariation och prestation i skolan samt mående, självuppfattning hos eleven och bemötande från omgivningen, tex pedagoger och föräldrar. Föreläsningen tar stöd i aktuell forskning och kliniska erfarenheter och fokuserar på hur en lagom utmanande nivå kan hjälpa elever att utvecklas både emotionellt och i skolarbetet, samt hur elever kan stöttas i att acceptera de utmaningar som tex dyslexi kan medföra.

När: Torsdagen 29 september 2022 kl.18:30 – ca 20.15

Var: Malmö folkhögskola, Trindyxegatan 2, 213 76 Malmö (Fosie) Du kan även delta digitalt (Teams).

Pris: Gratis för medlemmar 150 kr för icke medlemmar. Du kan betala kontant eller med Swish 0725- 008624 till vår kassör Ingalill Sjunnesson (ingen fakturering).

Sista anmälningsdag: 25/9 till malmo@dyslexi.org eller 040- 48 40 26
Ange i anmälan om du är medlem i Dyslexiförbundet och hur du vill delta, på plats eller digitalt.

Välkommen!

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon emma_lindeblad_29_sep.2022.pdf