Internsida föreningar

Våra interna, låsta information finns i Office 365.

Hemsidan för röreningsarbete ligger i Sharepoint, e-posten i Outlook och diskussionsforum finns i Yammer eller på Facebook.

Yammer, Outlook och Sharepoint kommer du åt i webbläsaren. De är alla en del av Office 365 från Microsoft.

  • Yammer - använder du om du vill ställa frågor om hemsidan, Office 365, föreningsarbete eller medlemsregistret. Du kan också alltid skriva eller ringa till kansliet med frågor: forbundet@dyslexi.org eller 08-665 17 00. 
  • Outlook - använder du för att läsa din e-post.
  • Sharepoint - använder du för att hitta blanketter och få mer information om arbetet i föreningarna.
     

Facebook
Det finns en stängd grupp på Facebook som heter " nätverket Dyslexiförbundet " som är till för föreningsaktiva. Du hittar den på: https://www.facebook.com/groups/netverk.dyslexiforbund
Ansök om att få gå med i gruppen så blir du insläppt. 
 

Lösenord
Du loggar in på Outlook, Yammer och Sharepoint med samma lösenord hos Dyslexiförbundet.

Skriv till forbundet@dyslexi.org eller ring till kansliet 08-665 17 00 så hjälper vi dig. 
 

Logga in
Obs!
Vid inloggning, ange Arbetskonto om du får frågan.

För att komma åt den interna informationen måste du öppna en webbläsare och