Gävle

Välkommen till Gävle!

Föreningen ligger vilande. Vill du vara med och starta upp föreningen på nytt? Kontakta förbundet.

Kontaktperson: 

Dyslexiförbundet

forbundet@dyslexi.org