Intervju med Mikael Lundahl

Mikael är ordförande för Dyslexiförbundet FMLS i Helsingborg/Höganäs och aktiv i Mediaprojektet. Intervjun gjordes under en mediaträningskurs i Sala februari 2010.