Göteborg

Välkommen

Göteborg är en lokalförening som jobbar aktivt i Göteborg, Kungälv, Partille, Lerum och Öckerö.

Vi som sitter i styrelsen är antingen själva dyslektiker eller nära anhötiga till dyslektiker. 

Dyslexiförbundet Göteborg vill sprida information så att alla i samhället får kunskap om våra funktionshinder. Detta gör vi bl.a. genom flera olika kanaler.

Lite information om vad vi gör i Göteborg :

  • ett flertal aktiviteter under Europeiska dyslexiveckan ( 1:a veckan i oktober)  
  • Varje termin anordnar vi föreläsningar som är öppna för allmänheten. 
  • Vi anordnar barn och ungdomsläger 
  • Vi jobbar mycket med att ge råd och stöd till enskilda individer samt föräldrar till barn med Dyslexi/läs och skrivsvårigheter och Dyskalkyli/räknesvårigheter.

Varmt välkomna att söka upp oss

Vi finns på Kruthusgatan 17

Kontaktperson  Kjell Åke Eriksson

Tel  031-15 45 85 ,070 360 24 25

Mail: goteborg(at)dyslexi.org

Postadress:
Dyslexiförbundet  Göteborg
Box 1124
405 23 Göteborg

 

 

Län

Västra Götaland