Borås

Välkommen!

Borås är en lokalförining som jobbar aktivt i Borås, Ulricehamn, Mark, Bollebygd, Vårgårda, Herrljunga, Svenljung m.fl

  • Vi i styrelsen har dyslexi eller har en anhörig med dyslexi.
  • Vi är aktiva under dyslexiveckan, dyselexidagarna,
  • Vi jobbar ihop med Statsbiblioteket i Borås, man kan finna oss på knalleland eller storatorget tillsammans med bokbussen.
  • Vi jobbar mycket med att ge råd och stöd till enskilda individer, samt föräldrar till barn med Dyslexi/läs och skrivsvårigheter och Dyskalkyli/räknesvårigheter.

Man är mycket välkommen att besöka oss på våra aktiviteter eller ringa oss om man har några frågor eller skicka ett mail:

dyslexiboras@gmail.com

Mvh Styrelsen i Borås

Postadress:
Jonas Ahlgren

Syllvägen 16

51737 Bollebygd

boras@dyslexi.org

dyslexiboras@gmail.com

 

Kontaktperson: Mattias Karlsson, Tel: 0739-077092, Fritsla

 

Län

Västra Götaland