Västmanland

Välkommen till Västmanland!

Kontaktperson: Tommy Karlsson

Tel: 070-654 64 69

Postadress: c/o Tommy Karlsson
Södra Solmyravägen 20
731 15 Kolsva.
vastmanland@dyslexi.org

Hemsida:www.dyslexi.org/vastmanland

Föreningslokal  Eriksborg i Västerås