Vill du vara med i arbetet i Stockholms lokalförening?

""
Kom och hjälp oss i styrelsen. Bild Chris Montgomery / Unsplash
Har du idéer och vill vara aktiv i Dyslexiförbundet i Stockholm stad?

Hej!

Jag är valberedning för den kommande styrelsen som väljs på det årsmötet:
Tisdag 13 april 2021.  

Att sitta med i styrelsen är ett mycket lärorikt och utvecklade ideellt arbete.
Att var med och tillsammans utveckla Dyslexiförbundet Stockholm stad är en spännande och viktig uppgift.  Du behövs verkligen!

Intresserad? Kontakta mig så kan jag berätta mer vad det innebär att vara med i styrelsearbetet i Stockholm lokalavdelning.   

Vänliga hälsningar

Valberedningen Dyslexiförbundet i Stockholm stad

Inger Rålenius

Inger.ralenius@dyslexi.org

Ämnen: