Varför heter det Dyslexi?

Varför använder man ett så svårt ord som dyslexi, för att beskriva en form av läs- och skrivsvårigheter? Lars Eric från Nordvästskåne funderar.