Intervju med Lars-Erik Nilsson

Lars-Eric Nilsson är aktiv i Dyslexiförbundet och deltar i Mediaprojektet. Intervjun gjordes under en helg med mediaträning i Sala februari 2010.