Lokala föreningar

Logga Norrköping

Europeiska Dyslexiveckan 2023

Under Europeiska Dyslexiveckan, den 2 till den 8 oktober 2023, välkomnar vi alla till våra aktiviteter på Stadsbiblioteket och i Vrinneviskogen.

Föreläsning om sårbarhet och hållbarhet med Barbro Bruce

Var: Malmö folkhögskola, Trindyxegatan 2, 213 76 Malmö (i Fosie). När: Onsdagen 4:e oktober, kl 18:30-20:30
Logga Norrköping

Dyslexiveckan Forma en bokstav

Dyslexiveckan 2023 Forma en bokstav
Logga Norrköping

Folder Europeiska Dyslexiveckan

Folder Europeiska Dyslexiveckan 2023
Öppethus i föreningslokalen Fyrstad inför Dyslexiveckan.

Öppet hus inför Dyslexiveckan

Dyslexiveckan. Forma din bokstav

Sidor