Lokala föreningar

Logga Norrköping

Dyslexiveckan Forma en bokstav

Dyslexiveckan 2023 Forma en bokstav
Logga Norrköping

Folder Europeiska Dyslexiveckan

Folder Europeiska Dyslexiveckan 2023
Öppethus i föreningslokalen Fyrstad inför Dyslexiveckan.

Öppet hus inför Dyslexiveckan

Dyslexiveckan. Forma din bokstav
Hjälpmedel och Föreningsmässa Linköping 7/9 2023

Hjälpmedel och Föreningsmässa 7/9 2023

Hjälpmedel och Föreningsmässa Linköping 7/9 2023

Öppet hus den 3 oktober

Kom och träffa oss i Spånga och prata läs-, skriv- och räknesvårigheter under Dyslexiveckan.
Höstens program

Höstens Program

För mer information se artikeln. Välkomna!

Sidor