Vad är Språkstörning i relation till dyslexi? Sara Ljungberg leg.logoped reder ut begreppen.

Distrikt Skåne och Malmöföreningen inbjuder till föreläsning i Malmö folkhögskola 12 nov. kl. 18:30

 

Vad är språkstörning i relation till dyslexi? 

Föreläsare: Sara Ljungberg leg.logoped

Sara arbetar på Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli – SKED inom Region Skåne. SKED har som uppdrag att sprida kunskap om dessa diagnoser och bidra till att elever får god pedagogik genom att samarbeta med både familj och skola. I arbetet möter vi även barn och ungdomar med andra funktionsvarianter som t.ex. språkliga svårigheter.

I denna grundläggande föreläsning går Sara igenom vad diagnosen språkstörning är. Hon kommer att informera om hur det både skiljer sig från och hänger ihop med diagnosen dyslexi, hur språkstörning kan yttra sig i olika sammanhang och vad man kan göra för att underlätta för dessa barn och ungdomar. Fokus kommer att ligga på barn och ungdomar i skolåldern.

Sara kommer att vara med på videolänk p.g.a. Region Skånes restriktioner angående covid-19. Detta innebär att vi lyssnar på henne på storbildsskärm i aulan på Malmö folkhögskola.Vi kommer naturligtvis att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

När: Torsdagen 12 november 2020 kl. 18:30
Var: Malmö folkhögskola, Trindyxegatan 2, 213 76 Malmö (Fosie)
Pris: Gratis för medlemmar
150 kr för icke medlemmar. Du kan betala kontant eller med Swish (ingen fakturering).

Sista anmälningsdag: 9 november till malmo@dyslexi.org  eller 040- 48 40 26
Ange i anmälan om du är medlem i Dyslexiförbundet.

Välkomna!

 

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon sprakstorning_12_november_2020.pdf