Kalendarium för Skåne lokalföreningars zoom möte.

Kalendarium för Skåne distriktets zoom möte

OBS endast för Skånes lokalföreningar.

Länk till sharepoint.

Klicka här

Bokade zoom tider.

  • 29 mars 18:30 till 21:30
  • 8 april
  • 18 april
  • 22 april 18:30 till 21:30
Ämnen: