INSTÄLLD! Föreläsning av Idor Svensson i NV-Skåne

Inbjudan till gratis föreläsning om läs- och skrivappar. Vad fungerar? Senaste.

Föreläsning inställd!!

Dyslexiförbundet i Skåne Inbjuder till föreläsning den 2:e april 2020 i Varagårdskolan i Bjuv.  

Professor Idor Svensson från Linnéuniversitet i Växjö kommer att föreläsa om:
Stödjande läs- och skrivappar - ett bra alternativ för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Träna och /eller kompensera för läs- och skrivsvårigheter. Vad fungerar?

Idor Svensson, professor vid Linnéuniversietet i Växjö bedriver forskning som riktar sig på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Han menar att det finns alternativa sätt att ta till sig och producera text.

 

Välkommen torsdagen 2 april kl. 18:30 - 20:00
till Varagårsskolans aula i Bjuv. 

Ingen anmälan - gratis föreläsning!

Vid frågor; kontakta Ingrid Andersson 070-733 18 39.  nordvastskane@dyslexi.org   

Föreläsningen sker i samarbete med Dyslexiförbundet i Nordvästskåne, ABF och Bjuvs bibliotek.

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon idorsvensson_2020-04-02.pdf