Distrikt Skåne inbjuder till Årsmöte 12 maj 2019

Distrikt Skåne inbjuder sina medlemmar att närvara på Årsmötet den 12 maj på Tyringe Kurhotell.

Tyringe Kurhotell har adress Sanatorievägen 15,
i Tyringe. telefon: 0451-577 70.

https://www.tyringekurhotell.se/

 

Vi träffas i hotelllobbyn 09:00 för registrering  och utdelning av möteshandlingar samt en fika.
Förhandlingarna börjar sedan ca 09:30 i konferenslokalen och beräknas pågå till strax efter lunch.

Valberedningen:  Önskar namnförslag på förtroendevalda inför årsmötesvalet. Använd bifogad "Nomineringslista" och lämna förslag och kontakta/skicka till valberedningen. Se bifogad fil nedan.

Som medlem har du rätt att yttra dig och lägga förslag till årsmötet. Besluten fattas genom omröstning bland ombud utsedda av lokalföreningarna inom distriktet. 

Årsmöteshandlingar:   Dagordning och några till finns bifogat längst ned på denna sidan.
Mapp med handlingar i pappersformat erhålles vid registreringen. 

Anmälan:   Senast 4:e maj och görs till Catharina Åkerman via mail till  malmo@dyslexi.org   
Ange: namn, telefonnr. Lokalförening och ifall ni är ombud.  Allergi?
Kontroll av betald medlemsavgift görs vid upprättande av röstlängden.  

Lunch:  Serveras i matsalen. Glöm inte anmäla allergiönskemål i anmälan.

Efter lunchen vi får sång- och musikunderhållning av Gudrun Rooth från Ängelholm och därpå blir det information från styrelsen och om verksamheten under året. Frågestund.
Dagen avslutas med en em.fika innan vi åker hem ca 15:00.

 

Välkomna önskar styrelsen för distrikt Skåne!  

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Dagordning
Fil Valberedningens nomineringslista 2019
PDF icon Verksamhetsberättelse
PDF icon Verksamhetsplan
PDF icon Verksamhetsberättelse unga