VÄLKOMMEN! på Årsmöte med Dyslexiförbundet i Sydöstra Sörmland - Söndag den 14 mars 2021, kl. 16.00

Årsmötet blir på distans via Zoom på webben eller som telefonsamtal

Till alla våra Medlemmar i

Kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta
samt våra förtroendevald och övriga intresserade

 

Kallelse /Inbjudan

Årsmöte

Söndag den 14 mars 2021, kl. 16.00

Plats: Blir ett årsmöte på distans
Uppkoppling via Zoom på webben eller som telefonsamtal

Möteslänken får du mejlledes efter din anmälan

Dagordning och övriga handlingar finns att läsa här nedanför
 

Du som medlem är viktig och värdefull
Så också vid vårat årsmöte, där det endast är du som medlem
som kan ge styrelsen ansvarsfrihet.

Läs även vårat bifogade Upprop nedan

Anmälan
Senast den 13 mars till sormland@dyslexi.org
Eller ring: 073-727 16 62

Hjärtligt Välkommen!

Vid frågor, kontakta
Peter Lundberg, 073-678 71 21
Mejl: tapeter64@gmail.com 
 

Styrelsen Dyslexiförbundet Sydöstra Sörmland  /
 

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon Kallelse Årsmöte 14 mars
Microsoft Office document icon Upprop
Microsoft Office document icon Dagordning
Fil Verksamhetsberättelse o Ekonomiska redovisning 2020
Fil Revisionsberättelse 2020
Microsoft Office document icon Verksamhetsplan och Budget 2021