Årsmöte med Lokalföreningen i Sydöstra Sörmland - VÄLKOMNA!!!

Söndag den 12 mars 2023, kl. 15.00

Till alla våra Medlemmar i
Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta
samt övriga intresserade

Inbjudan / Kallelse till årsmöte

Söndag den 12 mars 2023, kl. 15.00-17.00
Plats
: Våra lokaler på Funktionsrätt Nyköping,
Repslagaregatan 43, Nyköping
Finns möjlighet att delta digitalt, Zoomlänk får du efter anmälan

Vi bjuder på gofika till dig som medverkar på plats i vår lokal

Vi behöver din anmälan senast den 10 mars-2023
Meddela då eventuell födoämnes-allergier / -överkänslighet

Om du istället vill delta digitalt så meddelar du det vid anmälan

Anmälan och vid frågor, till: Ordförande Peter Lundberg, 073-678 71 21
Mejl: tapeter64@gmail.com  

Dagordning och övriga handlingar finns/kommer på nertill här på hemsidan 
Dagordning och övriga handlingar finns/kommer att finnas nertill här på hemsidan
Eftersom vi ska anta, de vid kongressen, reviderade stadgarna
finns samtliga 4 dokument bifogade nedan (3 stadgedokument + Föreskrifterna)
 

Du som medlem är viktig och värdefull.
Så också vid vårt årsmöte, där det endast är du som medlem som kan ge styrelsen ansvarsfrihet.

Hjärtligt & Varmt Välkommen!

Styrelsen Dyslexiförbundet Sydöstra Sörmland

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Kallelse - Inbjudan
PDF icon Dagordning
PDF icon Lokalföreningens stadgar
PDF icon Distriktens stadgar
PDF icon Riksförbundets stadgar
PDF icon Föreskrifter