VÄLKOMMEN! på Årsmöte med Dyslexiförbundet i Mellersta Sörmland - Torsdag den 11 mars 2021, kl. 18.00

Årsmötet blir på distans via Zoom på webben eller som telefonsamtal

 

Kallelse / Inbjudan

Dyslexiförbundet i Mellersta Sörmland

Hälsar alla Medlemmar och övriga intresserade välkomna på årets

Årsmöte

Datum:
Torsdagden 11 mars 2021
Klockan 18:00

Plats:
Årsmötet blir på distans.
Uppkoppling via Zoom på webben eller via telefonsamtal

Möteslänken får du mejlledes efter din anmälan

Dagordning och övriga handlingar finns att läsa här nedanför

Du som medlem är viktig och värdefull
Så också vid vårat årsmöte, där det endast är du som medlem
som kan ge styrelsen ansvarsfrihet.

Läs även vårat bifogade Upprop nedan

Anmälan
Senast den 10 mars till sormland@dyslexi.org
Eller ring: 073-727 16 62

Välkommen!

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon Kallelse Årsmöte 11 mars
Microsoft Office document icon Upprop
Microsoft Office document icon Dagordning
Fil Verksamhetsberättelse o Ekonomisk redivisning 2020
PDF icon Revisionsberättelse 2020
Microsoft Office document icon Verksamhetsplan och Budget 2021