Välkommen på Medlemsträffar - Informationsträffar v.t.-2021

Träffarna blir digitalt via Zoom på webben eller som telefonsamtal. Länken får du efter du anmält dig

Till alla medlemmar och övriga intresserade

Inbjudan
Digitala Medlemsträffar / Informationsträffar

Vi kommer genomför några digitala medlemsträffar under vårterminen 2021

Träffarna blir följande datum, kl.18.00-19.30
7 april, 20 april, 6 maj, 18 maj, 3 juni

Tisdag den 18 maj medverkar Skoldatateket Eskilstuna

Torsdag den 3 juni medverkar Läs- och Skrivcenter, Eskilstuna

Plats: Träffarna sker digitalt
Uppkoppling via Zoom, på webben eller som telefonsamtal

Möteslänken får du mejlledes i samband med  din anmälan

Anmälan till
Mejl: eskilstuna@dyslexi.org eller ring 073-727 16 62

Vid frågor, kontakta Lisbeth Flodman
Tel: 073-727 16 62   Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org

Varmt Välkommen!!

Vänliga Hälsningar
Styrelsen Dyslexiförbundet Eskilstuna   

Nedan kan du även läsa årsmötesprotokollet                          

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon Inbjudan träffar v.t. 2021
Microsoft Office document icon Årsmötesprotokoll 10 mars-2021