VÄLKOMMEN! på årsmöte med Dyslexiförbundet i Eskilstuna - Onsdag den 10 mars 2021, kl. 18.00

Årsmötet blir på distans via Zoom på webben eller som telefonsamtal. Länk kommer när du anmält dig

Kallelse / Inbjudan

Till Årsmöte
Med Dyslexiförbundet i Eskilstuna

Onsdag den 10 mars 2021, kl. 18.00

Plats:
Årsmötet blir på distans
Uppkoppling via Zoom
på webben eller via telefonsamtal

Möteslänken får du mejlledes efter din anmälan

Dagordning och övriga handlingar finns att läsa nedan  här på hemsidan
Verksamhetsberättelsen / Ekonomiska redovisningen
är i Ord, bild och siffror

Du som medlem är viktig och värdefull
Så också vid vårat årsmöte, där det endast är du som medlem
som kan ge styrelsen ansvarsfrihet.

Läs även vårat bifogade Upprop nedan

Anmälan
Senast den 9 mars till eskilstuna@dyslexi.org
eller ring 073-727 16 62

Välkommen!

Styrelsen Dyslexiförbundet i Eskilstuna/
Lisbeth Flodman, ordförande

 

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon Kallelse / Inbjudan Årsmöte 10 mars
Microsoft Office document icon Upprop
Microsoft Office document icon Dagordning
Microsoft Office document icon Verksamhetsberättesle och Ekonomiska redovisning 2020
PDF icon Revisionsberättelse 2020
Microsoft Office document icon Verksamhetsplan och Budget 2021