Årsmöte 3 mars Dyslexiförbundet Lokalförening Eskilstuna 2024

Finns möjlighet att delta digitalt, Zoomlänk får du efter anmälan

Vi bjuder på Smörgåstårta till dig som medverkar

på plats på Föreningshuset E 18

Vi behöver din anmälan senast den 29feb-2024

Meddela då eventuell födoämnes-allergier / -överkänslighet

Om du i stället vill delta digitalt så meddelar du det vid anmälan

Anmälan och vid frågor: mejl: eskilstuna@dyslexi.org

eller på telefon: 0739574082

Vill du få dem på mejl, meddela till eskilstuna@dyslexi.org

Du som medlem är viktig och värdefull.

Så också vid vårt årsmöte, där det endast är du som medlem

som kan ge styrelsen ansvarsfrihet.

Inger Rålenius kommer finnas med på länk och

besvara frågor och hålla en kort föreläsning.

Hjärtligt & Varmt Välkommen!

Styrelsen Dyslexiförbundet Eskilstuna /

Agnetha Andersen, ordförande

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon Verksamhetsberättelse och ekonomi 2023
Microsoft Office document icon Verksamhetsplan och budget 2024