Årsmötesrapport och TACK!!!

Många Hälsningar / Styrelsen Dyslexiförbundet i Sörmland

Vi har nu haft vårat årsmöte
Söndag den 9 maj-2021

Vi inleddel årsmötet med ett digitalt mingel med en
en trevlig stund med gemensamt fika, vi språkades och umgicks digitalt

Klockan 14.00 inleddes årsmötet, som även i år genomfördes digitalt
på webben eller telefon, via Zoom

Styrelsen för verksamhetsåret fick enhälligt ansvarsfrihet.

Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse och övriga
årsmöteshandlingar finns att läs nedan.
Notera: Saknas en signering på Veksamhetsberättelsen,
men även han har godkänt berättelsen.
-På grund av corona-pandemin är revisionsberättelsen undertecknad
var för sig av revisorern, därav 2 stycken

Vi är samma personer i styrelsen samt glädjande är vi två nya ersättare
Vilka vi är kan du läsa till vänster under rubriken "Styrelse"

Där finns även att läsa vilka som är våra revisorer.

Tack!!!
- Styrelsen tackar för förtroendet att få "leda" distriktsstyrelsen under 2021
- Tack till er alla Medlemmar - utan er ingen förening och inget förbund
- Tack till Lokalföreningarna för erat fantastiska arbete och engagemang
- Tack till alla övriga som stöttar och hjälper oss i vårat arbete
och i vår verksamhet

 

Många Hälsningar
Styrelsen Dyslexiförbundet i Sörmland

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon Årsmötesprotokoll
PDF icon Årsmötesprotokoll, signerat
Microsoft Office document icon Verksamhets- och Ekonomisk berättelse 2020
PDF icon Verksamhets- och Ekonomiskberättelse 2020, signerad
PDF icon Revisionsberättelse, R-M.H
PDF icon Revisionsberättelse G.J
Microsoft Office document icon Vedrksamhetsplan och Budget 2021