Påverka i Distrikt Stockholm

Har du idéer och vill vara aktiv i Dyslexiförbundet i Stockholm län?

Jag är valberedning för den kommande styrelsen som väljs på årsmötet 21 september.

Att sitta med i styrelsen är ett mycket lärorikt och utvecklade ideellt arbete.

Att var med och tillsammans utveckla Dyslexiförbundet Stockholms distrikt är en spännande och viktig uppgift. Du behövs verkligen!

Intresserad? Kontakta mig så kan jag berätta mer vad det innebär att vara med i styrelsearbetet i Distrikt Stockholm.

Vänliga hälsningar

Valberedningen Dyslexiförbundet Distrikt Stockholm

Inger Rålenius Inger.ralenius@dyslexi.org

070 678 18 10

Ämnen: