Inspirationsdag Läsning för kropp och knopp

Välkommen till en inspirations- och kunskapsdag för läsombud, frivilliga högläsare med flera! Vi kommer finnas där under hela dagen!

På programmet:

Shared Reading – vad är det? Introduktion och mini-workshop. Catharina Kåberg, Myndigheten för tillgängliga medier.

Vikten av hjärnstimulerande aktiviteter för att förebygga demens.

Läsombudens viktiga roll. Panelsamtal med politiker, enhetschefer, bibliotekarier och studieombud.

Säsongens nya lättlästa böcker

Få inspiration av Per Gustavsson, sagoberättare och författare.

Ämnen:

Länkar

Läsning för kropp och knopp