Dyslexiförbundet Gävleborgs distrikt

Bild på ledamöter i Dyslexiförbundet Gävleborgs styrelse 2020. Bild: Bengt-Erik Johansson
Här är den nya styrelsen:

Här är den nya styrelsen som startat upp Dyslexiförbundet Gävleborgs distrikt.

Ordförande: Lena Andersson
Kassör: Maria Wilén
Sekreterare: Birgitta Sjögren

Ledamot: Maud Florin
Ledamot: Marie Misk

Supleant: Kerstin Fredriksson