Årsmöte 22 februari i Stockholms lokalförening

Välkommen till kansliet i Spånga på årsmöte.

När: 22 februari klockan 18.30.
Var: Spånga torgväg 4.
Anmälan:Monica.rydin@dyslexi.org.

Efter årsmöte håller Dyslexiförbundets rådgivare en föreläsning om relationen till skolan.

Ämnen: