Välkommen till en föreläsning i Malmö om "Pedagogiska perspektiv på språkutvecklande arbetssätt"