Kallelse till Årsmöte Dyslexiförbundet distrikt Skåne

 

Kallelse till årsmöte 2024.

 

Härmed kallas alla medlemmar i Dyslexiförbundet distrikt Skåne till årsmöte.

Årsmötet kommer denna gång hållas i Medborgarhuset i Eslöv.

Handlingarna till årsmötet kommer att finnas på plats.

Var: Medborgarhuset i Eslöv. Adress: Kyrkogatan 1, 241 31 Eslöv

När: Söndagen den 21 april. Kl. 09:00.

Anmälan: göres till mige.lundahl@dyslexi.org eller

tel. 0723-50 86 61 senast söndagen den 7 april.

Vi kommer att bjuda på lunch. Har ni någon allergi ange det i anmälan.

 

Tider för dagen.

09:00

Registrering, frukostbulle, kaffe och te.

09:30

Förhandlingarna börjar

12:00

Lunch

Efter årsmötets slut, bjuds det på fika.

Kallelsen finna att ladda ner nedan.

Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Ämnen:

Bifogat material

Fil kallelse_till_arsmote_2024.docx