Dyslexiförbundet Lokalförening Helsingborg/Höganäs är nedlagd

Dyslexiförbundet lokalförening Helsingborg/Höganäs har gått upp i Dyslexiförbundet lokalförening Nordväst Skåne.

Vi tackar alla personer som under åren har gjort att vår förening kunnat genomföra alla de aktiviteter, påverkan och hjälp till våra medlemmar.

Våra medlemmar är överflyttade till Nordvästskåne, och där kommer dom att bli omhändertagana på bästa set!

Återigen ett stort tack till er alla!

Ämnen: