Projekt Orden på jobbet i Dalarna

Bild från broschyren
Vi i Dalarna arbetar inom Dyslexiförbundets projekt Orden på jobbet.

Har du frågor om vårt arbete inom Orden på jobbet:

kontakta Peter Smoljár
Tel 070-676 58 21
dalarna@dyslexi.org

Läs om projektet hos Dyslexiförbundet.

Läs foldern om Orden på jobbet.

 

 

Ämnen: