Årsmöte i Blekinge

Kallelse / Inbjudan till årsmöte för Distrikt Blekinge och Östra Blekinge.

Hälsar alla Medlemmar och övriga intresserade välkomna på

Årsmöte för
Lokalförening Östra Blekinge samt Distrikt Blekinge

Onsdag den 9 juni 2021
Klockan 18:30

Plats: Ronnebygatan 3 i Karlskrona
Vi bjuder på fika till er som medverkar i lokalen

Finns även möjlighet att delta på distans
Uppkoppling sker då via Zoom på webben eller som telefonsamtal

Möteslänken får du mejlledes efter din anmälan

Efter årsmöte kommer / medverkar
Svensk Talteknologi och visar  läs. och skrivverktyget  Claroread Anywhere som alla medlemmar i Dyslexiförbundet har tillgång gratis.

Anmälan
Senast den 7 juni till José Espinoza
Mejl: espinoza@bahnhof.se   Tel: 0737-88 10 78

Covid-19

Vi följer myndigheternas samt lokala rekommendationer och restriktioner.
Vid minsta sjukdomssymtom ombedes du stanna hemma. 

Välkommen!

Angående distrikt Dyslexiförbundet i Blekinge

 Grund av Covid-19 och pågående Corona-pandemi har det varit svårt att ses och därmed varit låg frekvens med vår verksamhet.
Men nu gör vi ett försök ”att starta om” och tar nya tag.
 

Angående Lokalföreningen i Östra Blekinge

På årsmötet blir frågeställningen om lokalföreningen Dyslexiförbundet i Östra Blekinge
ska finnas kvar eller om den ska läggas ner.
 
Är du intresserad av att bli aktiv i distrikte Blekinge och eller i
lokalföreningen i Sydöstra Blekinge

Kontakta Inger Rålenius
Mejl: inger.ralenius@dyslexi.org    Tel: 070-678 18 10

Visst vill du.......
 - Vara med och kunna påverka och förändra?

 - Sprida och öka kunskapen om läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi
 och räknesvårigheter/ dyskalkyli?
 
 - Vara med i trevlig, varm och hjärtlig gemenskap med stort engagemang?
 
  Då är du den vi söker.........
 
  Inget tvång på förkunskaper, vi lär oss under vägens gång
 
 
Du behövs, är viktig och du är värdefull!!!

 

Ämnen: